Tynk Akrylowy Taurus Baranek

Tynk Akrylowy Taurus Baranek

Dostępne opakowania

25 kg

Najważniejsze zalety

  • trwałe kolory
  • łatwe nakładanie i wyprowadzanie struktury
  • wodoodporny
  • wzmacniany silikonami
  • wzmacniany włóknami

Krótki opis

Tynk jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Malfarb TAURUS, opartym na bazie styropianu.
Tynk Akrylowy przeznaczony jest także do ręcznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Stosowany jest zarówno w budynkach nowych jak i już istniejących na podłożach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec, płyty gipsowo-kartonowe jak i pokrytych dobrze związanymi powłokami malarskimi.
Nowoczesna formuła oparta została na wyselekcjonowanych kruszywach oraz wypełniaczach zapewniających uzyskanie trwałych kolorów i wyrazistej struktury typu "Baranek".
Produkt wzmacniany jest włóknami celulozowymi oraz woskami syntetycznymi dzięki czemu otynkowane powierzchnie charakteryzują się ograniczonym wnikaniem wody oraz zwiększoną trwałością niwelującą naprężenia wynikające z różnej rozszerzalności termicznej warstw systemu dociepleń co ogranicza powstawanie spękań

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża:
W systemie ociepleń Malfarb TAURUS na bazie styropianu:

Na innych podłożach mineralnych:

Gruntowanie:
Podłoże zagruntuj Masą Podkładową Malfarb Taurus MT-45 na 24 godziny przed nakładaniem tynku. Masę Podkładową nakładaj po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) następuje po 3-4 dniach. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia.
Nakładanie:


Wysychanie:

Dodatkowe informacje:
W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym produktami z tej samej partii produkcyjnej.
W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych wymieszaj je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia.

Dokumantacja techniczna:
Spełnia wymagania normy PN-EN 15824:2010 - Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych. Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU-PPGDP-128-PL z dnia 28.02.2014
System Taurus spełnia wymagania normy: PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania ( ETICS ) ze styropianem. Deklaracja Zgodności DZ-PPGDP-127-PL (data wystawienia Deklaracji Zgodności na opakowaniu).
Jednostka certyfikująca: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji. Akredytacja numer: AC 086.
Certyfikacja ISO 9001

Dane techniczne

Pobierz

Atest higieniczny
(PDF)
Instrukcja stosowania
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)
Deklaracja zgodności
(PDF)
Karta technicza
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral