Tynk Mozaikowy

Tynk Mozaikowy

Dostępne opakowania

12,5 kg
25 kg

Najważniejsze zalety

  • zmywalny
  • odporny na czynniki atmosferyczne
  • zmniejszający nasiąkliwość ścian

Krótki opis

Tynk mozaikowy Malfarb to tynk strukturalny, ozdobny wykonany na bazie żywic akrylowych. Produkt przeznaczony jest do wykonywania wodo- mrozoodpornych, ozdobnych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Tynk mozaikowy można z powodzeniem stosować na takie podłoża jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty kartonowo gipsowe Jako wypełniaczy użyto kwarcowych kruszyw syntetycznie barwionych. Spoiwo to wysokiej jakości żywica akrylowa gwarantująca dobrą przyczepność tynku do podłoża, ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych, jednocześnie zmniejszając do minimum nasiąkliwość powierzchni.

Sposób zastosowania

Przygotowanie położa:
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich należy poddać podłoże wstępnemu badaniu. Podłoże powinno być mocne, nośne, stabilne, czyste, suche, nie zakurzone i nie zatłuszczone. Struktura podłoża powinna być jednorodna, równomiernie chłonna i nie hydrofobowa. Należy usunąć wszystkie luźne cząstki. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia podłoża, natomiast powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy umyć wodą z dodatkiem detergentu. Do reperacji podłoża używać materiałów nie zawierających wapna. Podłoża o dużej chłonności należy impregnować preparatem Aktiv Grunt ewentualnie Reno Grunt a następnie pomalować je farbą podkładową Malfarb MT-45 zabarwioną na kolor właściwej wyprawy. 

Przygotowanie produktu:
Tynk przed użyciem należy dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej masy. 

Sposób nakładania:
Nałożenie właściwej warstwy tynku strukturalnego powinno rozpocząć się po całkowitym wyschnięciu podkładu (około 24h ). Czas ten może ulec zmianie w zależności od wilgotności względnej powietrza, temperatury i ruchu powietrza. Nie gruntować pod silnym nasłonecznieniem. Elementy nie gruntowane zabezpieczyć taśmą malarską. Tynk należy nanosić na podłoże przy pomocy nierdzewnej pacy metalowej Wydajność tynku jest uzależniona od grubości użytego kruszywa
UWAGA:
Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia min. +5 max. +20 (dotyczy również temperatury podłoża) Temperatura taka powinna utrzymywać się przez okres minimum 48 godz. Z uwagi na wymagane równomierne schnięcie w masie tynku, nie należy nakładać tynku przy silnym nasłonecznieniu ściany jak również przy silnym wietrze. Wszelkie dane fizykochemiczne produktu odnoszą się do temperatury +20C i względnej wilgotności powietrza 65%. W innych warunkach klimatycznych czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie

Dane techniczne

Pobierz

Deklaracja własności użytkowych
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)
Atest higieniczny
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral