Tynk Silikonowy Taurus Baranek

Tynk Silikonowy Taurus Baranek

Dostępne opakowania

25 kg

Najważniejsze zalety

  • znakomita odporność na warunki atmosferyczne
  • bardzo dobra przepuszczalność pary wodnej (paroprzepuszczalny)
  • zapewnia oddychanie ścian
  • zapewnia trwałość koloru (trwałe kolory)
  • łatwe nakładanie i wyprowadzanie wzoru (struktury)
  • odporny na działanie wody (wodoodporny)
  • tworzy powłokę mocno związaną z podłożem

Krótki opis

Tynk Silikonowy Taurus MT-22 jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Malfarb TAURUS opartym na bazie styropianu.
Zawartość silikonów powoduje, że otynkowane powierzchnie odpychają wodę, przez co powłoka odznacza się dużą odpornością na zabrudzenia oraz posiada zdolność samoczyszczenia.
Jego kompozytowa struktura jest zbrojona włóknami gwarantując najwyższą odporność mechaniczną oraz wysoką elastyczność tynku, przez co jest on niezwykle odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne.
Zastosowanie środków biobójczych sprawia, że powłoka jest chroniona przed działaniem mikroorganizmów.

Tynk przeznaczony jest także do ręcznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków. Stosowany jest zarówno w budynkach nowych jak i renowacji już istniejących. Może być nakładany na podłoża mineralne takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, jak i pokryte dobrze związanymi powłokami malarskimi.
Podłoże wymaga zagruntowania Masą Podkładową Malfarb Taurus MT-45.
Nowoczesna formuła oparta została na wyselekcjonowanych kruszywach oraz wypełniaczach zapewniających uzyskanie trwałych kolorów i wyrazistej struktury typu "Baranek".
Produkt wzmacniany jest włóknami celulozowymi zwiększającymi trwałość niwelując naprężenia wynikające z różnej rozszerzalności termicznej warstw systemu dociepleń co ogranicza powstawanie spękań.

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża:
W systemie ociepleń Malfarb TAURUS na bazie styropianu:

Na innych podłożach mineralnych:

Gruntowanie:
Podłoże zagruntuj Masą Podkładową Malfarb Taurus MT-45 marki Malfarb na 24 godziny przed nakładaniem tynku. Masę Podkładową nakładaj po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) następuje po 3-4 dniach. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia.
Nakładanie:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem tynk dokładnie wymieszaj (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.
Wysychanie:

Dodatkowe informacje:
W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym produktami z tej samej partii produkcyjnej.
W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych wymieszaj je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia.
Przed aplikacją sprawdź zgodność koloru we wszystkich pojemnikach ze złożonym zamówieniem.
Wyrób przechowuj w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu. Chroń przed nasłonecznieniem i przemrożeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące prac ociepleniowych opisane są w instrukcji ITB nr 418/2007 oraz 447/2009
Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja Stosowania Systemu Ociepleń Malfarb TAURUS, z którą należy się zapoznać przed przystąpieniem do prac ociepleniowych.

Wskazówki BHP i PPOŻ:

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
Norma: PN-EN 15824:2010 System Malfarb Taurus jest zgodny z normą PN-EN 13499:2005
Atesty: Posiada Atest Higieniczny
PKWiU: 23.64.10.0
Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji

Dane techniczne

Pobierz

Karta charakterystyki
(PDF)
Atest higieniczny
(PDF)
Deklaracja własności użytkowych
(PDF)
Karta techniczna
(PDF)
Instrukcja stosowania
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral