Sigma BrandiColor

Sigma BrandiColor

Dostępne opakowania

2,5 L
12,5 L
15 L

Najważniejsze zalety

  • bardzo dobrze kryjąca
  • łatwa w aplikacji
  • optymalizuje higienę powietrza w pomieszczeniach dzięki niskiej emisji
  • nie zawiera lotnych składników aktywnych (odporna na „fogging“)
  • mikroporowata
  • długi czas pracy otwartej

Krótki opis

Wodorozcieńczalna, matowa farba BrandiColor na bazie wysokogatunkowych dyspersji akrylowych ELF, przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni betonowych, tynków gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych i powierzchni pomalowanych farbami emulsyjnymi. Charakteryzuje się bardzo wysoką siłą krycia oraz długim czasem otwarcia. Dzięki zastosowanej technologii nie zawierającej rozpuszczalników oraz plastyfikatorów optymalizuje higienę powietrza w pomieszczeniach.

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą. Usuń wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odsłonięcia właściwego podłoża. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, o wyrównanej chłonności. Tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Sigmafix Universal. Powierzchnie zagrzybione należy oczyścić wodnym roztworem środka dezynfekującego przy użyciu szczotki. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących (np. mydło malarskie). Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi należy odtłuścić i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności. Naprawy powierzchni należy wykonywać materiałami bez zawartości wapna. Powierzchnie gładkie bez struktury powinny być dokładnie wyrównane. 

 
Malowanie

Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. 

 
Dodatkowe informacje

Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do  +30°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Nie zaleca się aplikacji wyrobu przy niskiej wilgotności względnej powietrza. Pełne właściwości mechaniczne powłoka uzyskuje po 4 tygodniach. Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.  Farba spełnia wszystkie wymagania Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisanych w zeszycie ITB nr 387/2011 Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne rozdz. 6. Wymagania dotyczące powłok malarskich. 
 
 

Dane techniczne

Kolory Biały i kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,43
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 4 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4 h
 
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 120
Odporność na szorowanie
 
Klasa 3
 
Wygląd powłoki Matowy
 
Największy rozmiar ziarna (granukacja) [μm]  Drobna do 100
 
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia)  Klasa 1 przy 7,5 m2/l
 
Wydajność do 8 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

BREEAM HEA9
Poziom emisji LZO mierzony zgodnie z wymogami ISO 11890-2: 2006 Normy prawne (g/l) Spełnia wymogi BREEAM HEA9
0,0 g/l 30 g/l Tak

LEED IEQ4.2 - 2009
Poziom emisji LZO mierzony w opakowaniu niezawierającym wody Normy prawne (g/l) Spełnia wymogi LEED IEQ4.2
0,0 g/l 50 g/l Tak

Pobierz

Ecokarta
(PDF)
Karta techniczna
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)
Atest higieniczny
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral