Sigma Contour Aqua PU Primer

Sigma Contour Aqua PU Primer

Dostępne opakowania

1 L
1 L
2,5 L
2,5 L

Krótki opis

Podkładowa emalia na bazie żywic poliuretanu. Emalia przeznaczona jest do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, jako izolująca powłoka podkładowa na podłoża drewniane, drewnopochodne i twarde PCV oraz stalowe uprzednio zagruntowane. Polecana, jako warstwa odcinająca na drewno zawierające olejki i garbniki. Powierzchnie metalowe należy zagruntować podkładem antykorozyjnym np. Sigma Cekor R lub Sigmetal Zincolor 3w1. Doskonale sprawdza się również we wszelkiego rodzaju renowacjach istniejących powłok oraz na podłożach mineralnych.

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Z podłoża przeznaczonego do malowania należy usunąć wszelkie zabrudzenia i nierówności, podłoże odtłuścić i wysuszyć. W razie potrzeby uszorstnić i odpylić.

Drewno surowe należy zaimpregnować stosując Sigmalife VS-X. Następnie zagruntować Sigma Contour Aqua PU Primer. Użycie podkładu zaleca się również na stare powłoki w celu zwiększenia przyczepności następnych warstw i izolacji garbników oraz olejków zawartych w drewnie (min. 2 warstwy). Przy renowacji wymalowań stare powłoki należy przeszlifować papierem ściernym a następnie odpylić i umyć. Powłoki złuszczone i spękane usuń a następnie przeszlifuj i odpyl. W przypadku szpachlowania starych powierzchni lamperii, a także w celu odcięcia intensywnych kolorów podłoża całość zagruntuj farbą Sigma Contour Aqua PU Primer. Powierzchnie metalowe należy wcześniej zagruntować podkładem antykorozyjnym np: Sigma Cekor R lub Sigmetal Zincolor 3w1.

W przypadku malowania tworzyw sztucznych z uwagi na różnorodną jakość materiałów dostępnych na rynku w celu oceny stopnia przyczepności należy najpierw nanieść warstwę Sigma Contour Aqua PU Primer na małej płaszczyźnie celem przeprowadzenia próby.

Malowanie

Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć czystą wodą. Zbyt duża ilość rozcieńczalnika może powodować zacieki i wydłużać czas schnięcia. 

Dodatkowe informacje

Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej 7 °C, a wilgotność względna powietrza nie powinna się zawierać między 60% a 85%. Wilgotność drewna powinna wynosić maksymalnie 16%. Do rozcieńczania i mycia narzędzi należy stosować czystą wodę. Wyrób biały nie jest przeznaczony do stosowania w komputerowym systemie kolorowania.

Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.sigmacoatings.com.pl

Dane techniczne

Kolory Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO.
Gęstość 23oC, [g/cm3] 1,35
Temperatura zapłonu [oC] nie dotyczy 
Następna warstwa w 23oC i wilgotności wzgl. pow. 50%, [h] 4
Zawartość części stałych vol. % 39
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę 30
Pyłosucha w 23oC i wilgotności wzgl. pow. 50% po ok. [h] 1
Wygląd powłoki  Mat
Rekomendowana ilość warstw 1-2
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność do 13 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

Pobierz

Atest higieniczny
(PDF)
Karta techniczna
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral