Sigma Contour PU Primer

Sigma Contour PU Primer

Dostępne opakowania

1 L
1 L

Krótki opis

Emalia na bazie żywic poliuretanowo-alkidowych do gruntowania podłoży z drewna, drewnianych elementów konstrukcyjnych i materiałów drewnopochodnych oraz elementów metalowych uprzednio zagruntowanych antykorozyjnie. Wyrób przeznaczony jest do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Szczególnie polecana, jako warstwa odcinająca na drewno zawierające olejki i garbniki. Może być również stosowana do malowania lamperii na podłożach mineralnych w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej.

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Z podłoża przeznaczonego do malowania należy usunąć wszelkie zabrudzenia i nierówności, podłoże odtłuścić i wysuszyć. Przy malowaniu powierzchni, które dotąd nie były malowane zalecane jest stosowanie farb podkładowych. Drewno surowe należy zaimpregnować stosując Sigmalife VS-X. Następnie zagruntować Sigma Contour PU Primer. Użycie podkładu zaleca się również na stare powłoki w celu zwiększenia przyczepności następnych warstw i izolacji garbników oraz olejków zawartych w drewnie (min. 2 warstwy). Przy renowacji wymalowań stare powłoki należy przeszlifować papierem ściernym a następnie odpylić i umyć. Powłoki złuszczone i spękane usuń a następnie przeszlifuj i odpyl. W przypadku szpachlowania starych powierzchni lamperii, a także w celu odcięcia intensywnych kolorów podłoża całość zagruntuj farbą Sigma Contour PU Primer. Powierzchnie metalowe należy wcześniej zagruntować podkładem antykorozyjnym np: Sigma Cekor R lub Sigmetal Zincolor 3w1.

Malowanie

Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć benzyną lakową. Zbyt duża ilość rozcieńczalnika może powodować zacieki i wydłużać czas schnięcia.

Dodatkowe informacje

Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej 5 °C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 90%. Czas schnięcia określony przy temperaturze 5°C i 90% wilgotności względnej:

* Przy większych grubościach warstw czas schnięcia może ulegać zmianom. Czas schnięcia jest wartością średnią, która jest zależna od warunków pogodowych. Poniżej 5°C ciemniejsze kolory schną dłużej niż biały i jasne kolory. Wilgotność drewna powinna wynosić maksymalnie 16%. Do rozcieńczania i mycia narzędzi należy stosować benzynę lakową. Wyrób biały nie jest przeznaczony do stosowania w komputerowym systemie kolorowania.

Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Dane techniczne

Kolory Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO.
 
Gęstość 23oC, [g/cm3] 1,3
 
Temperatura zapłonu [oC] 52
 
Następna warstwa w 23oC i wilgotności wzgl. pow. 50%, [h] 16
 
Zawartość części stałych vol. %
 
65
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę 40
Pyłosucha w 23oC i wilgotności wzgl. pow. 50% po ok. [h] 1,5
 
Sucha dotykowo w 23oC i wilgotności wzgl. pow. 50% po ok. [h] 3,5
Rekomendowana ilość warstw 1-2
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność do 17 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

Pobierz

Karta techniczna
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral