Sigma Contour PU Satin

Sigma Contour PU Satin

Dostępne opakowania

1 L
1 L
2,5 L
2,5 L

Krótki opis

Emalia na bazie żywic poliuretanowo-alkidowych do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, jako powłoka nawierzchniowa na podłoża drewniane i drewnopochodne oraz stal i elementy żeliwne uprzednio zabezpieczone podkładem antykorozyjnym. Polecana również do malowania lamperii na podłożach mineralnych w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej. W szczególności rekomendowana do malowania stolarki okiennej, drzwiowej i elewacyjnych okładzin.

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Z podłoża przeznaczonego do malowania należy usunąć wszelkie zabrudzenia i nierówności, podłoże odtłuścić i wysuszyć. Przy malowaniu powierzchni, które dotąd nie były malowane zalecane jest stosowanie farb podkładowych. Drewno surowe należy zaimpregnować stosując Sigmalife VS-X. Następnie zagruntować Sigma Contour PU Primer. Jako warstwę nawierzchniową nanieść Sigma Contour PU Satin. Przy renowacji wymalowani, stare powłoki należy przeszlifować papierem ściernym i usunąć pył. Powłoki złuszczone i spękane usuń a następnie przeszlifuj i odpyl. W przypadku szpachlowania starych powierzchni lamperii, a także w celu odcięcia intensywnych kolorów podłoża całość zagruntuj farbą Contour PU Primer. Użycie podkładu zaleca się również na stare powłoki w celu zwiększenia przyczepności następnych warstw Sigma Contour PU Satin. Podłoże metalowe należy zagruntować podkładem antykorozyjnym (np. Sigma Cekor R lub Sigmetal Zincolor 3in1).

Malowanie

Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć benzyną lakową. Zbyt duża ilość rozcieńczalnika może powodować zacieki i wydłużać czas schnięcia.

Dodatkowe informacje

Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej 5 °C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 85%. Wilgotność drewna powinna wynosić maksymalnie 16%. Temperatura podłoża powinna wynosić min. 3°C powyżej temperatury punktu rosy. Do rozcieńczania i mycia narzędzi należy stosować benzynę lakową. Wyrób biały nie jest przeznaczony do stosowania w komputerowym systemie kolorowania.

Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Dane techniczne

Kolory Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO.
 
Gęstość 23oC, [g/cm3] 1,2
 
Temperatura zapłonu [oC] 53
 
Następna warstwa w 23oC i wilgotności wzgl. pow. 50%, [h] 16
 
Zawartość części stałych vol. %
 
65
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę 40
Pyłosucha w 23oC i wilgotności wzgl. pow. 50% po ok. [h] 1,5
 
Sucha dotykowo w 23oC i wilgotności wzgl. pow. 50% po ok. [h]  3,5
Wygląd powłoki Satynowy
Rekomendowana ilość warstw 2
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność do 16 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

Pobierz

Karta techniczna
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral