Sigma Siloxan Hydrophob Aqua

Sigma Siloxan Hydrophob Aqua

Dostępne opakowania

10 L

Polecane narzędzia

Pędzel płaski 6410 Pędzel płaski 6410 Pędzel ławkowiec Pędzel ławkowiec

Krótki opis

Impregnat przeznaczony do hydrofobizacji i olejofobizacji podłoży mineralnych takich jak tynki cementowo-wapienne i cementowe, płyty włóknisto-cementowe, beton, cegła, kamień. Poprzez głębokie wnikanie i hydrofobizację powierzchni zabezpiecza je przed nasiąkaniem wodą, wpływem czynników atmosferycznych, osadzaniem się kurzu, a także przed zabrudzeniami olejopochodnymi (np. tłuszczami, olejami samochodowymi, tłustymi zanieczyszczeniami pochodzącymi z emisji spalin samochodowych i przemysłu ciężkiego). Może być stosowany na zewnątrz i do wewnątrz pomieszczeń. Szczególnie polecany do klinkieru.

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Podłoża mineralne należy oczyścić z kurzu, mchów, porostów i wysuszyć. Należy usunąć wszystkie luźne części, umyć i odtłuścić. Powierzchnie okien i drzwi zabezpieczyć przed pochlapaniem, a w przypadku zabrudzenia natychmiast zmyć wodą. Impregnowanie może nieznacznie zmienić odcień lub uwydatnić kolor zabezpieczanego materiału.


Malowanie

Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Wyrób należy stosować w postaci handlowej – nie rozcieńczać. Wyrób należy nakładać na suchą powierzchnię pędzlem w takiej ilości, aby odpowiednia ilość preparatu była pochłaniana (bez zacieków na powierzchni). Zalecana ilość warstw 2-3. Kolejną warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej po 1 h. Pędzle i pozostałe akcesoria malarskie natychmiast po zakończeniu malowania umyć wodą.


Dodatkowe informacje

Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża +10 do + 30 °C i wilgotności względnej powietrza poniżej 85%. W przypadku ochrony powierzchni poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody okres zabezpieczenia jest krótszy. Nie należy malować mocno rozgrzanych przez słońce powierzchni. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.


Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Dane techniczne

Kolory Mleczny (nie zmienia koloru podłoża po wyschnięciu)
 
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,00
 
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 16 h (pełne własności hydrofobowe po 1 tygodniu)
 
Sposób nakładania Pędzel
Nanoszenie farby nawierzchniowej, [h] po 1 h
 
Zawartość części stałych, min. [%obj.]
 
3
 
Grubość powłoki na sucho [μm] 21
Współczynnik przenikania pary wodnej Sd  0,05 [m]
Duży Klasa 1 (V1)
 
Przepuszczalność wody [kg/(m2· h0,5)] 0,5
Średnia Klasa 2 (W2)
Rekomendowana ilość warstw 2
 
Wydajność normowa
Do 10 m²/l (ok. 0,1 l/m2) przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

Pobierz

Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU-PPGDP-244-PL
(PDF)
Karta techniczna
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)
Atest higieniczny
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral