Sigma Siloxan Topcoat

Sigma Siloxan Topcoat

Dostępne opakowania

10 L
10 L

Najważniejsze zalety

  • bardzo dobrze przepuszczalna dla pary wodnej
  • wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne
  • wysoka odporność na zanieczyszczenia i kurz
  • wysoka estetyka powłoki
  • wysoka odporność na wnikanie wody deszczowej

Polecane narzędzia

Wkład do wałka Owcza Wełna Extra Wkład do wałka Owcza Wełna Extra

Krótki opis

Farba nawierzchniowa przeznaczona do malowania ścian zewnętrznych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz przy konserwacji zabytków, odporna na działanie ekstremalnych czynników atmosferycznych. Posiada właściwości hydrofobowe (chroni ściany przed nasiąkaniem wodą), odporna na zanieczyszczenia i kurz. Do stosowania na tynkach cementowo-wapiennych, wapiennych, murach z cegły, a także tynkach syntetycznych. Nadaje się również do malowania powierzchni pokrytych starymi farbami silikonowymi, emulsyjnymi i silikatowymi, wcześniej zmatowionymi. Stosowana również, jako wykończenie w systemach ociepleń. Nie zaleca się stosowania produktu na podłoża żelbetonowe.

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).
Podłoże niemalowane:
Świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (ściany nigdy nie malowane) należy zagruntować preparatem Sigmasiloxan Fix lub Sigmasiloxan Synfix.
Podłoże malowane:
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów,a w przypadku chłonnego podłoża należy zagruntować Sigmasiloxan Fix lub Sigmasiloxan Synfix. W przypadku stosowania farb kolorowych, szczególnie kolorów ciemnych należy podłoże zneutralizować, aby uniknąć efektu wykwitów solnych lub alkalnych (np: świeże miejsca tynkowania zobojętnić za pomocą preparatu zawierającego rozpuszczone w wodzie fluorokrzemiany).
 

Malowanie

Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 3% obj. Zalecana ilość warstw 2. Kolejną warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej.
Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą .
 

Dodatkowe informacje

Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%.
Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki.
Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
 

Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Dane techniczne

Kolory Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.
Lepkość Haake 23±1oC, [dPas] 36,0 ÷ 44,0
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,65 ÷ 1,75
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 3 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 6 h
 
Sposób nanoszenia Wałek, pędzel lub natrysk
 
Zawartość części stałych, min. [%wag]
 
55,0
Wielkość ziarna [μm] < 300 Średnie (S2)
 
Połysk Mat (G3)
 
Grubość powłoki na sucho [μm] > 100
≤ 200 (E3)
Współczynnik przenikania pary wodnej Sd   < 0,14 [m]
Duży - Klasa 1 (V1)

> 150 [g/(m2·d)]
Duży - Klasa 1 (V1)
Przepuszczalność wody [kg/(m2 ·h0,5)] ≤ 0,1
Mała Klasa 3 (W3)
 
Klasyfikacja G3, E3, S2, V1, W3, A0, 
Wygląd powłoki
 
Matowy
 
Rekomendowana ilość warstw
 
2
 
Wydajność do 7m2/l przy jednej warstwie
 

Pobierz

Karta techniczna
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)
Deklaracja zgodności
(PDF)
Atest higieniczny
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral