Sigma Torno Aqua

Sigma Torno Aqua

Dostępne opakowania

1 L
1 L
2.5 L
5 L
5 L

Polecane narzędzia

Pędzel płaski pes-mix Pędzel płaski pes-mix Pedzel owalny Oval Pedzel owalny Oval Wkład do wałka Felt Wkład do wałka Felt Wkład do wałka Flok Wkład do wałka Flok Wkład do wałka Microfibre Wkład do wałka Microfibre

Krótki opis

Emalia akrylowa do stosowania, jako farba podkładowa i wykończeniowa do zabezpieczenia i dekoracji drewna, stali oraz metali nieżelaznych po uprzednim zagruntowaniu. Przeznaczona do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Może być również stosowana do malowania powierzchni z tworzyw sztucznych. Tworzy estetyczne i wysoce odporne na warunki atmosferyczne powłoki. 

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Drewno niemalowane dokładnie oczyścić i przetrzeć papierem ściernym. Stare powierzchnie farby alkidowej dokładnie oczyścić i zmatowić.
Stare niemalowane powierzchnie drewniane - usunąć zniszczoną warstwę drewna przy pomocy papieru ściernego. Podłoża z tworzyw sztucznych przed należy odtłuścić i zmatowić, przeprowadzić test przyczepności.
Surowe drewno należy zaimpregnować Sigmalife VS, a następnie nanieść Sigma Torno. Przed nałożeniem warstwy dekoracyjnej powierzchnie uprzednio malowane zaleca się zagruntować Sigma Torno Primer.
Podłoże metalowe należy zagruntować podkładem antykorozyjnym.
 

Malowanie

Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć wodą (max 5% obj.).
 

Dodatkowe informacje

Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej 7°C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 85%. Wilgotność drewna powinna wynosić maksymalnie 16%.
Po zakończeniu prac malarskich narzędzia należy umyć wodą.
 

Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Dane techniczne

Kolory Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO.
 
Gęstość 23oC, [g/cm3] 1,24
 
Sucha po ok.[h] 2,5
 
Następna warstwa po ok. 4,5 h
 
Zawartość części stałych vol. %
 
41
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę
 
30
Pyłosucha po ok. [h] 0,5
 
Sucha dotykowo po ok. [h] 1,5
 
Wygląd powłoki Satynowy
 
Rekomendowana ilość warstw 2
 
Sposób nakładania Pędzel, wałek lub natrysk
 
Wydajność do 14 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chropowatości i chłonności podłoża
 

Pobierz

Certyfikat zgodności
(PDF)
Ecokarta
(PDF)
Karta techniczna
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)
Raport palności
(PDF)
Atest hiegieniczny
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral