Sigmafix Universal

Sigmafix Universal

Dostępne opakowania

1 L
5 L
10 L

Polecane narzędzia

Pędzel ławkowiec Pędzel ławkowiec Wkład do wałka Microstar Wkład do wałka Microstar

Krótki opis

Wodorozcieńczalny koncentrat gruntujący i uszczelniający, na bazie kopolimerów akrylowych, przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Stosowany pod farby oparte na spoiwach organicznych i inne powłoki ścienne lub jako powłoka neutralizująca właściwości absorpcyjne niezagruntowanych powierzchni, podłoży kredujących i pylących. Może być używany, jako powłoka podkładowa na niezagruntowane ściany pozwalająca uzyskać dobrą przyczepność kolejnych warstw farby, trwałość i jednolitość koloru oraz jednakowy połysk na całej powierzchni.

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Impregnowanie powierzchni niemalowanych
Podłoże należy oczyścić i usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

Gruntowanie powierzchni malowanych farbami niezmywalnymi
Dokładnie usunąć istniejące warstwy farby niezmywalnej. Zagruntować pylące powierzchnie stosując Sigmafix Universal.

Powierzchnie powłok zniszczonych pod wpływem działania warunków atmosferycznych
Dokładnie oczyścić. Gruntować stosując Sigmafix Universal.

Sposób użycia

System na nowe podłoża
Zagruntować powierzchnię Sigmafix Universal. Warstwa wykończeniowa: farba ścienna, zwykle 2 warstwy.

Konserwacja
Na niepomalowane miejsca nałożyć podkład Sigmafix Universal. Warstwa nawierzchniowa: farba ścienna. Dobrze wymieszać przed malowaniem.

Narzędzia
Pędzel ławkowiec.

Rozcieńczalnik
- Podłoża mocno chłonące: 1 część Sigmafix Universal na 3 części wody, gruntować co najmniej dwukrotnie mokro na mokro, do uzyskania odpowiedniej chłonności podłoża
- Inne podłoża: część Sigmafix Universal na 4 części wody

Czyszczenie narzędzi
Woda kranowa

Dodatkowe informacje
Temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej 5°C w czasie malowania i schnięcia. Powierzchnie zawierające wapno lub cement powinny być dostatecznie dojrzałe, aby zanikł odczyn alkaliczny. Usunąć osypujące się i pylące warstwy.

Wskazówki BHP i PPOŻ
Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Dane techniczne

Kolory Mleczny (powłoka sucha jest prawie bezbarwna).
Gęstość ok. 1,0 g/cm3 (biała)
Zawartość części stałych ok. 25,9% objętości
Sposób nanoszenia Pędzel ławkowiec
Wydajność praktyczna ok. 8 m2/l, zależna od rodzaju i struktury powierzchni
Sucha dotykowo po ok. 2 godz.
Następna warstwa po ok. 6 godz.
Okres magazynowania 12 miesięcy w chłodnym i suchym miejscu

Pobierz

Karta techniczna
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)
DWU-PPGDP-141.1
(PDF)
Deklaracja Właściwości Użytkowych
(PDF)
Atest higieniczny
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral