Sigmalife DS

Sigmalife DS

Dostępne opakowania

1 L
2.5 L

Polecane narzędzia

Pędzel płaski 6550 Pędzel płaski 6550 Pedzel owalny Oval Pedzel owalny Oval

Krótki opis

Lakierobejca przeznaczona do ochrony, dekoracji i renowacji architektury i powierzchni wykonanych z drewna, eksploatowanych na zewnątrz budynków tj. okna, elementy elewacji, balkony, ogrodzenia.

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Produkt należy nanosić na suche, odtłuszczone i oczyszczone podłoże w 2 warstwach.
Surową powierzchnię drewna zagruntować impregnatem Sigmalife VS-X w tym samym kolorze.
Stare powłoki w dobrym stanie oczyścić i zmatowić, miejsca zniszczone przetrzeć papierem ściernym i zagruntować Sigmalife VS-X.
Powłoki akrylowe, w przypadku drewna zagruntowanego przemysłowymi bejcami stolarskimi, pomalować jedną lub dwiema warstwami wykończeniowymi Sigmalife DS, po uprzednim oczyszczeniu i zmatowieniu podłoża.

Malowanie

Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć benzyną lakową.

Dodatkowe informacje

Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć benzyną lakową.     Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej 5°C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 85%. Wilgotność drewna powinna wynosić maksymalnie 16%.
Bejca bezbarwna jest najmniej odporna na warunki atmosferyczne, dlatego nie zaleca się używać jej na zewnątrz. Grubość powłoki suchej dla bejc w kolorach jasnych powinna wynosić przynajmniej 85 μm przy stosowaniu na zewnątrz.

Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Dane techniczne

Kolory Bezbarwny oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO.
 
Lepkość Brookfield 20±2oC, min. [mPas]
 
22 500
 
Gęstość 23oC, [g/cm3] 0,93
 
Temperatura zapłonu [oC] 62
 
Następna warstwa po ok. [h] 16
 
Sposób nakładania Pędzel lub natrysk
 
Zawartość części stałych vol. %
 
52
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] 35
Pyłosucha po ok. [h] 2
 
Sucha dotykowo po ok. [h] 3
 
Wygląd powłoki
 
Satynowy
 
Rekomendowana ilość warstw
 
2
 
Wydajność do 15 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
 

Pobierz

Karta kolorów
(PDF)
Karta techniczna
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)
Atest higieniczny
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral