Sigmalife DS Acryl

Sigmalife DS Acryl

Dostępne opakowania

1 L
2.5 L

Polecane narzędzia

Pędzel płaski pes-mix Pędzel płaski pes-mix Pędzel płaski 6550 Pędzel płaski 6550 Wkład do wałka Flok Wkład do wałka Flok

Krótki opis

Lakierobejca przeznaczona do ochrony, dekoracji i renowacji architektury i powierzchni wykonanych z drewna, tj. okna, elementy elewacji, balkony, ogrodzenia do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Zabezpiecza powłokę przed działaniem grzybów pleśniowych.

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Produkt należy nanosić na suche, odtłuszczone i oczyszczone podłoże w 2-3 warstwach. Surową powierzchnię drewna zagruntować impregnatem Sigmalife VS-X lub Sigmalife VS Acryl w tym samym kolorze.
Stare powłoki w dobrym stanie oczyścić i zmatowić, miejsca zniszczone przetrzeć papierem ściernym i zagruntować Sigmalife VS-X lub Sigmalife VS Acryl. Stosując Sigmalife DS Acryl jako powłokę dekoracyjną wewnątrz pomieszczeń nie jest konieczne stosowanie impregnatu Sigma VS Acryl.
Powłoki akrylowe, w przypadku drewna zagruntowanego przemysłowymi bejcami stolarskimi, należy pomalować jedną lub dwiema warstwami wykończeniowymi Sigmalife DS Acryl, po uprzednim oczyszczeniu i zmatowieniu podłoża.

Malowanie

Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć wodą (max. 5% obj.). Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej +8°C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 85%. Wilgotność drewna powinna wynosić maksymalnie 16%.

Dodatkowe informacje

Bejca bezbarwna jest najmniej odporna na warunki atmosferyczne, dlatego nie zaleca się używać jej na zewnątrz. Grubość powłoki suchej dla bejc w kolorach jasnych powinna wynosić przynajmniej 85 μm, przy stosowaniu na zewnątrz.
Bejca może być pokrywana produktami na bazie żywic akrylowych jak i alkidowych.
Sigmalife DS Acryl może zostawiać mleczno białe smugi podczas malowania. Zanikają one po kilku minutach. Wyrobu nie należy stosować na podłoża drewniane (np. merbau) zawierające rozpuszczalne w wodzie składniki drewna, które mogą migrować na powierzchnię farby. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Dane techniczne

Kolory Bezbarwny oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO.
Lepkość Brookfield 20±2oC, min. [mPas]
 
300
 
Gęstość 23oC, [g/cm3] 0,96
 
Zawartość części stałych vol. %
 
61
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę
 
25
Pyłosucha po ok. [h] 1
 
Następna warstwa po ok [h]
 
7
 
Sposób nanoszenia
 
Pędzel, wałek lub natrysk
 
Wygląd powłoki
 
Satynowy
 
Rekomendowana ilość warstw
 
2-3
 
Wydajność do 17 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.
 
Limit zawartości LZO wg dyrektywy UE dla tego typu produktu (kat. A/e/FW):
 
130 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 130 g/l.
 

Pobierz

Karta kolorów
(PDF)
Karta techniczna
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)
Atest higieniczny
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral