Sigmalife VS Acryl

Sigmalife VS Acryl

Dostępne opakowania

1 L
2.5 L

Polecane narzędzia

Pędzel płaski pes-mix Pędzel płaski pes-mix Pędzel płaski 6550 Pędzel płaski 6550

Krótki opis

Wyrób przeznaczony do ochrony, dekoracji i renowacji powierzchni drewnianych, tj. okna, elementy elewacji, balkony, ogrodzenia, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. W zestawie z Sigmalife DS Acryl tworzy system do ochrony i dekoracji drewna. Zabezpiecza powłokę przed działaniem grzybów pleśniowych.

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
Powierzchnie zabrudzone przeszlifować i odpylić. Powierzchnie uprzednio malowane oczyścić do zdrowego podłoża: usunąć złuszczenia, przeszlifować i odpylić. W przypadku stosowania VS Acryl jako powłoki wykończeniowej wyrób należy nanosić w 3 warstwach. W celu dodatkowej ochrony, po wymalowaniu zaleca się nałożenie 1 lub 2 warstw lakierobejcy nawierzchniowej Sigmalife DS Acryl.
 

Malowanie

Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Z uwagi na możliwe różnice w chłonności podłoża należy po ok. 10 min. sprawdzić stan powłoki i usunąć ewentualne zacieki.
 

Dodatkowe informacje

Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej +8°C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 85%. Wilgotność drewna powinna wynosić maksymalnie 16%. Bejca bezbarwna jest najmniej odporna na warunki atmosferyczne, dlatego nie zaleca się używać jej na zewnątrz. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą. Kolor zależy od wielu czynników, między innymi od rodzaju drewna, grubości aplikowanej powłoki oraz metody aplikacji, dlatego też przed malowaniem zaleca się przeprowadzenie próby aplikacyjnej na małej powierzchni. Nie chroni drewna przed rozwojem mikroorganizmów.
 

Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Dane techniczne

Kolory Bezbarwny oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO.
Lepkość Brookfield 20±2oC, min. [mPas]
 
1700
 
Gęstość 23oC, [g/cm3] 1,2
 
Zawartość części stałych vol. %
 
37
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę
 
15
Pyłosucha po ok. [h] 1
 
Następna warstwa po ok [h]
 
4
 
Sposób nanoszenia
 
Pędzel, wałek lub natrysk
 
Wygląd powłoki
 
Satynowy
 
Rekomendowana ilość warstw
 
1-3
 
Wydajność do 20 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.
 
Limit zawartości LZO wg dyrektywy UE dla tego typu produktu (kat. A/e/FW):
 
130 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 130 g/l.
 

Pobierz

Karta kolorów
(PDF)
Karta techniczna
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)
Atest higieniczny
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral