Sigmulto Stucco

Sigmulto Stucco

Dostępne opakowania

5 kg

Najważniejsze zalety

  • łatwa w stosowaniu
  • możliwość uzyskania bardzo estetycznego rezultatu końcowego
  • krótki czas schnięcia

Polecane narzędzia

Szpachla do stucco Szpachla do stucco

Krótki opis

Powłoka dekoracyjna o efekcie „stucco” lub „marmuru”, przeznaczona do dekoracyjnego wykańczania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych, betonu oraz płyt gipsowo-kartonowych. Szczególnie polecana do wykończeń ścian w pomieszczeniach biurowych, hotelach, sklepach, teatrach, restauracjach, salach wystawowych, pomieszczeniach mieszkalnych i innych reprezentacyjnych obiektach.

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, odtłuszczona, bez spękań.
Podłoże należy wyrównać, aż do uzyskania idealnie gładkiej powierzchni.
Naprawy powierzchni należy wykonywać materiałami bez zawartości wapna.
Podłoże niemalowane:
Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe) należy zagruntować gruntem Sigmafix Universal.
Podłoże malowane:
Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.
Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi należy oczyścić i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności.
Podłoże powinno być równe (bez spękań i zarysowań) oraz powinno posiadać jednolitą chłonność na całej powierzchni. W przeciwnym razie wszelkie nierówności podłoża będą szczególnie widoczne.
 

Sposób użycia

Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać. Wyrób nie wymaga rozcieńczania.
Sposób nakładania Sigmulto Stucco zależy od pożądanego wyglądu końcowego.

Efekt Stucco:
Pierwszą warstwę nałożyć pacą ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych końcach ( w ilości od 200 do max. 250 g/m2 ), szerokimi i nieregularnymi pociągnięciami (z różnych kierunków). Pozostawić do wyschnięcia. Drugą warstwę nałożyć przez wykonywanie krótkich, nieregularnych ruchów za pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub szpachli w taki sposób, aby lekko przetrzeć / wygładzić istniejącą powierzchnię.

Efekt Marmuru:
Pierwszą warstwę nanieść wałkiem (w ilości od 300 do 350 g/m2), następnie za pomocą plastikowej szpachli nanieść pożądany motyw lub nanieść ją bezpośrednio metalową pacą. Po wyschnięciu, warstwę wykończeniową (50-100 g/m2) nałożyć za pomocą stalowej szpachli z jednoczesnym lekkim przetarciem powierzchni nieregularnymi ruchami w celu wygładzenia powierzchni i uzyskania wyraźnej struktury.

Dla wzmocnienia połysku powierzchni i lepszego zabezpieczenia przed wodą i kurzem na gotową powłokę zaleca się nałożyć i wypolerować woskową pastę do stiuku, w sposób identyczny jak ostatnią warstwę Stucco.

Po zakończeniu aplikacji narzędzia należy umyć wodą.      
 

Dodatkowe informacje

Należy unikać nakładania masy w dużej ilości, ponieważ może to powodować pękanie powłoki Sigmulto Stucco. Zjawisko to najczęściej występuje na podłożach zamkniętych (niechłonnych) i przy zbyt dużej ilości masy/farby na podłożu.
Prace aplikacyjne należy przeprowadzać w temperaturze +8 do + 30° C i wilgotności względnej powietrza poniżej 85%.
Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
 
     
Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie  Charakterystyki.

Dane techniczne

Kolory Biały i gama 48 specjalnie dobranych kolorów zawartych w Karcie Kolorów.
Gęstość 20,5oC, [g/cm3] 1,62 ÷ 1,70
 
Lepkość Haake 23±1oC, [dPas] 12 ÷ 15
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 3 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 6 h
 
Sposób nanoszenia Paca do stucco marki Dekoral Gold
Zawartość części stałych, min. [%wag]
 
45,0
Wygląd powłoki
 
Wysoki połysk po wypolerowaniu
Wydajność
 
do 2,5 m2/kg w zależności od zastosowanego efektu i techniki nakładania.
 

Pobierz

Karta techniczna
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)
Atest higieniczny
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral